Abbak Hukuk Bürosu’nun yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanların başında ulusal ve uluslararası Forex endüstrisine sunduğu hizmetler yer almaktadır. 6111 sayılı kanun ile 2011 yılında SPK’nın görev ve yetki alanına dahil edilen “dövize, mala ve kıymetli madenlere dayalı olarak gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri(Forex)”, SPK’nın Seri V No:125 sayılı “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile yasal zemine kavuşturulmuş ve gerek yerli, gerekse yabancı aracı kurumların, likidite sağlayıcıların, teknoloji, yazılım ve perakende ürün tedarikçilerinin Türk Forex sektörüne yatırım yapmalarını, ortak girişimlere imza atmalarını sağlamıştır. 

 

Abbak bu süreçte sektörün hukuki altyapısının oluşturulmasına önemli katkılarda bulunmuş, aracı kurum birleşme ve devralmalarında aktif rol oynamış, işlem teknolojisi altyapıları ve likidite bağlantılarının kurulmasında yerli ve yabancı firmaları temsil etmiş; Türkiye’de Forex sektörünün tanıtılması adına ulusal ve uluslararası fuarlarda ve konferanslarda yerli ve yabancı firmalara Türkiye’deki Forex düzenlenmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sunmuştur.

 

Yasal altyapısının kurulduğu 2011 yılından bu yana hacim bazında gittikçe büyüyen Türk Forex sektörüne, Abbak, Forex mevzuatına ve raporlama yükümlülüklerine uyum, yabancı sermaye girişleri, birleşme-devralma operasyonları, likidite ticareti, korunma amaçlı işlemler(hedging), teknoloji, yazılım ve perakende hedefli ürünler alanında etkin hukuk hizmeti sunarak katkıda bulunmaya devam etmekte, sektör katılımcılarının hukuki boyutta ihtiyacı olacak her türlü hizmeti sektör gerçeklerine ve teknik bilgiye vakıf olarak sunmaktadır. 

 

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (Forex)