top of page

Gayrimenkul Hukuku

 

Abbak gayrimenkul hukuku kapsamında, genel olarak gayrimenkul finansmanı, alımı, satımı, kiraya verilmesi, kentsel dönüşüm, ayni hak tesisleri, imar mevzuatı, kat mülkiyeti kanunu, orman kanunu ve 2/B kapsamında kalan taşınmazlarla ilgili alanlarda yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda, Abbak, tapu müdürlükleri tarafından talep edilen belgelerin hazırlanması, tescil ve şerh işlemleri, ipotek tesisi ve fekki, kira sözleşmeleri ve tahliye işlemleri, ortaklığın giderilmesi davaları, yönetim planlarının oluşturulması ve imar planlarındaki değişikliklere karşı başvurulabilecek hukuki yollar kapsamında danışmanlık hizmeti sunmakta, uyuşmazlık durumunda adli ve idari yargı mercilerinde müvekkillerini temsil etmektedir. 

 

bottom of page