top of page

Birleşme, Devralma, Bölünme İşlemleri

 

Abbak Hukuk  Bürosu,   klasik   birleşme ve devralmalar yanında vergi planlaması merkezli  birleşme  ve devralma operasyonlarında da  vergi hukuku  tecrübesiyle   fark  yaratmakta,  birleşme ve devralmalardan beklenen klasik  amaçlar  yanında, vergi  planlaması  avantajlarını da müvekkillerinin  yararlanmasına  sunmaktadır. Abbak, rekabet hukuku, sözleşmeler, iş hukukuna özgü süreç ve sonuçlar, fikri mülkiyet  hakları, hukuki durum tespiti(due dilligence), özel sermaye (private equity) ve girişim sermayesi(venture capital) yatırımlarında, finansman ve gayrimenkul gibi  bağlantılı  alanları da  kapsayacak şekilde çeşitli birleşme ve devralma işlemlerinde güvenilir bir proje ortağı olarak hizmet sunmaktadır.  

 

Sermaye şirketlerinin bölünmesi işlemlerini kurumsal veya aile şirketlerinin yeniden yapılandırılmasıyla beraber bir vergi planlaması aracı olarak da görmekteyiz. Bu kapsamda, hizmet sunmuş olduğumuz müvekkillerimizin ihtiyaçlarına  özel olarak  yürütülen  bölünme işlemleri, seçilen yol, yöntem ve amaç ne olursa olsun, azami müvekkil memnuniyetinin  sağlanması  konusunda Abbak Hukuk Bürosu’nun yoğun olarak faaliyet gösterdiği çalışma alanlarından birisidir. 

 

 

bottom of page