top of page

İdare Hukuku

Abbak idare hukukunun hemen her alanında uzman bir ekiple müvekkillerine idari işlem ve süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunmakta, idari işlem ve eylemlerden doğabilecek iptal ve tam yargı davalarında müvekkillerini temsil etmektedir. Bu kapsamda özellikle dökümantasyon, durum tespiti, teklif ve sözleşmelerin imza aşalamaları da dahil olmak üzere kamu ihaleleri ve ihale sürecinden kaynaklananan uyuşmazlıklar, kamu imtiyaz sözleşmeleri, imar mevzuatı ve çevre hukuku alanlarında faaliyet gösterilmektedir.

 

 

bottom of page