top of page

Sigorta Hukuku

 

Abbak faaliyet dalı açısından spesifik düzenlemelere tabi olan sigorta ve reasürans şirketlerine, sigorta eksperlerine ve aynı zamanda sigorta ettiren konumunda olan gerçek ve tüzel kişilere ulusal ve uluslararası sigorta hukuku kapsamında danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır. Ekibimiz, başta düzenleyici işlemler ve özel poliçelere ilişkin danışmanlık hizmeti sunmakta, aracılık sözleşmelerinin hazırlanmasında aktif rol oynamakta ve kara ve deniz nakliye sigortaları dahil olmak üzere sigorta poliçelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir.

 

 

bottom of page