top of page

Sermaye Piyasası Hukuku
 

 

Abbak sermaye piyasası alanında geniş kapsamda ve gerekli teknik bilgiye vakıf olarak hukuk hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Ekibimiz, başta ortaklık veya alacak hakkı veren sermaye piyasası araçları, türev ürünler, birincil ve ikincil halka arzlar, gönüllü ve zorunlu pay alım teklifleri, kamuyu aydınlatma, ilişkili taraf işlemleri, kurumsal yönetim ve genel kapsamda SPK mevzuatına uyum konularında danışmanlık hizmeti sunmakta, müvekkillerini SPK, diğer düzenleyici denetleyici kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir. 

 

bottom of page