Abbak kara ve deniz taşıma hukuku alanında kurmuş olduğu uluslararası bağlantılar sayesinde seri ve etkin olarak danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır. Uluslararası alandaki düzenlemelerle hukuk birliği yaratılmaya çalışılan kara ve deniz taşımacılığı kapsamında, Abbak, sözleşmelerin hazırlanmasında ve bu sözleşmeler veya uluslararası düzenlemeler kapsamında çıkabilecek uyuşmazlıkların, ulusal ve uluslararası yargı organları/hakem heyetleri düzeyinde çözülmesinde müvekkillerini temsil etmektedir.

 

 

Kara ve Deniz Taşıma Hukuku