Abbak taşıma hukuku alanında kurmuş olduğu uluslararası bağlantılar sayesinde seri ve etkin olarak danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır. Abbak, sözleşmelerin hazırlanmasında ve bu sözleşmeler veya uluslararası düzenlemeler kapsamında çıkabilecek uyuşmazlıkların, ulusal ve uluslararası yargı organları/hakem heyetleri düzeyinde çözülmesinde müvekkillerini temsil etmektedir.

 

 

Taşıma Hukuku