top of page

Ekonomik Suçlar

Abbak yerli ve yabancı müvekkillerine başta vergi ve gümrük kaçakçılığı, kara para aklama, piyasa dolandırıcılığı(manipülasyon), bilgi suistimali(insider trading) suçları olmak üzere ticari ve  endüstriyel  casusluk, ihaleye fesat karıştırma, çevre suçları, güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, iş kazaları gibi ekonomik suçlarda temsil ve özellikle  yerel ve  uluslararası yolsuzlukla mücadele kanunları, uygulamaları ve bunların etkileri hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

 

bottom of page