top of page

Yabancı Yatırımlar

 

Abbak Türkiye’nin dış kaynaklı sermaye girişine olan ihtiyacı ve altyapı yatırımları da dahil olmak üzere toplumun tüm kesimini ilgilendiren ve dolayısıyla karlılığı yüksek olan sektörlere yatırım için sunduğu ayrıcalık ve fırsatları göz önünde bulundurarak, yabancı yatırımcılara sektörel bazda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Ekibimiz, Türkiye’de yatırım kararı alan girişimler için teşvik mevzuatı kapsamı da dahil olmak üzere altyapısal hukuki desteği sağlanmasında, irtibat ofisi veya şube kuruluşlarının gerçekleştirilmesinde, şirket ana sözleşmesinin, diğer dahili yönergelerin  veya ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanmasında, yabancıların çalışma izninin alınmasında, faaliyet süresince hukuki desteğin sunularak yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ve genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesinde ve genel olarak mevzuata uyum konularında hukuk hizmeti sunmaktadır. 

 

bottom of page