top of page

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Abbak Hukuk Bürosu’nun odak noktasına aldığı çalışma alanlarından birisidir. İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan cezai ve hukuki müeyyideler karşısında, yerli ve yabancı şirketlerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından istihdam edeceği işçilerin sözleşme, mesai, ücret ve diğer özlük işlemlerinin yasada öngörülen sınırlar çerçevesinde düzenlenmesi ve bu sayede işçi ve işveren yönünden çalışma barışının sağlanması, çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir. 

 

Bu kapsamda ekibimiz, iş hukuku altyapısının kurulması, denetlenmesi ve mevcut risklerin bertarafı için etkin çözümler üretmekte; sendika-işveren ilişkileri ve toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde müvekkillerini temsil etmekte; işçilerin işe alınması ve işten çıkartılması, yapılacak işin niteliğine göre iş yerinde bulundurulması zorunlu teknik ve idari personellerin yapılandırılması ve özellikle de iş güvenliğinin sağlanması için yasa gereği alınması zorunlu olan tedbirlerin alınarak aynı zamanda uygulanmasının sağlanması adına danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır.

 

 

 

bottom of page