top of page

 

 

Ticaret ve şirketler hukuku, Abbak Hukuk Bürosu’nun ana çalışma alanlarından biridir. Ekibimiz, gerek ulusal gerek çok uluslu halka açık veya halka kapalı şirketlere sürekli veya ad hoc hukuk danışmanlığı ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmakta, operasyonel hukuki ihtiyaçlara yönelik etkin çözümler üretmektedir.

 

Abbak şirket kuruluşlarında, ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmesi hazırlanmasında; genel kurul toplantıları, yönetim kurulu kararları ve raporlama gibi muhtelif dahili şirket işlemlerinde; birleşme-devralma-bölünmeye dair yapılanmalarda, ulusal veya uluslararası unsura haiz sermaye ve proje  finansmanı, lisans, distrübütörlük, tedarik, franchise, faktoring, forfaiting ve acentalık gibi ticari sözleşmelerin hazırlanmasında; malvarlığı, ticari işletme veya hisse devirlerinin gerçekleştirilmesinde müvekkillerine hukuki yol haritaları hazırlamakta stratejik kararların alınmasında ticari hayatın gerekliliklerine vakıf bir ekiple hukuk hizmeti sunmaktadır. 

 

Ticaret ve Şirketler Hukuku

bottom of page