top of page

İflas, Tasfiye, Yeniden Yapılandırma

 

Abbak sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması, iflas erteleme ve tasfiye sürecinin yönetilmesi konuları da dahil olmak üzere faaliyetsel yeniden yapılanmanın sağlanması adına etkin çözümler sunmaktadır. Bu kapsamda, Abbak özellikle borç müzakeresi ve borca batıklık yönetimi, birleşme-devralma-bölünme planlamaları, finansal araçların optimizasyonu ve vergisel yapılanma stratejileri geliştirmekte, müvekkillerimizin ticari menfaatlerinin azami oranda korunmasını sağlamaktadır.

bottom of page