top of page

Vergi Hukuku ve Planlaması

 

Abbak  yerli ve  yabancı  gerçek ve  tüzel   kişilere  25  yılı aşan  vergi hukuku tecrübesine sahip ekibiyle,  yerel ve uluslararası  vergi hukuku mevzuat  danışmanlığı başta  olmak üzere, muhtelif  aşamalarda   vergi idaresi  işlemleri (vergi incelemeleri, uzlaşma gibi)  ve  ihtilafların  uzlaşma veya  diğer  idari  çözüm  yolları kullanılarak sonlandırılması, çözümlenememesi  halinde ise  vergi davaları  takibi  hizmetleri  sunmaktadır.  

 

Tüm bunlara ek olarak, Abbak, gerçek ve  tüzel kişilerin  tamamen  yasal  yöntemlerle ve  daha az  vergi yükü altına  girmeleri   veya  vergiden  kaçınabilmeleri  amacıyla, örneğin;  miras ve  evlilik  birliği( birlik içinde veya  sona erdilirken), şirketlerin  vergi  planlaması  merkezli   yeniden yapılandırılmaları ve   ticari işlemlerde  vergi  planlaması gibi başlıklar  altında  vergi planlaması danışmanlığı  hizmetleri  de sunmaktadır. Sunmuş olduğumuz vergi hukuku hizmetleri sadece gelir, kurumlar ve tüketim vergileri  gibi  ana  vergiler ile  ilgili  değil, her türlü işlem vergileri  ve ayrıca  gümrük ve  dış ticaret  vergilerini  de  kapsamaktadır. 

bottom of page