top of page

 

 

Abbak Hukuk Bürosu olarak misyonumuz sadece uyuşmazlık çözümü noktasında değil, uyuşmazlığa neden olabilecek potansiyel hukuki risklerinin ortadan kaldırılması noktasında da etkin çözümler üreterek müvekkillerimizin başarısına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda özellikle bankacılık ve finans, inşaat, taşımacılık, madencilik, sağlık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerimizin genel ve sektörel bazda bağlı oldukları mevzuata tam bir uyum içinde faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak ve potansiyel idari soruşturmalar-incelemeler kapsamında karşılaşabilecekleri hukuki sıkıntıları önlemek adına, “risklerin tespit edilmesi”, “risklerin bertarafı” ve oluşabilecek risklerin denetlenmesi adına “dahili kontrol mekanizmalarının kurulması” konularında hizmet sunmaktayız. 

 

Mevzuata Uyum

bottom of page