top of page

İnşaat Hukuku

 

Abbak bir çok hukuk dalının bir araya geldiği inşaat hukuku kapsamında inşaatın finansmanı yöntemlerine göre değişen ulusal ve uluslararası inşaat sözleşmelerinin hazırlanmasından operasyonel sürece, kesin hesap ve hakedişlere ilişkin danışmanlık hizmetinin sunulmasından uyuşmazlık müzakeresi, ad hoc ve kurumsal tahkim de dahil olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözümü hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. 

 

bottom of page